วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔

"กำลังพลทุกนาย

แต่งกายเหมือนกัน อยู่ภายใต้ ระเบียบ วินัย เดียวกัน

ต่างกันที่ชั้นยศ

ไว้กำหนด บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ"

  Social Links

  1
  @weare44family

  ฝึกเพื่อเตรียมพร้อม ซ้อมเพื่อความชำนาญ รักษาวินัยทหาร เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ #ฝึกทบทวน #มทบ44ชุมพร👮‍♂️ #ทหาร

  ♬ เสียงต้นฉบับ - weare44family - weare44family

  รอบรั้ว มทบ.44

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง