ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

นาย เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

นาย สุทิน คลังแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์

ผู้บัญชาการทหารบก

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม

ผู้บัญชการกองทัพเรือ

พลอากาศเอก ​พันธ์ภักดี พัฒนกุล

ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ

พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลโท ศานติ ศกุนตนาค

แม่ทัพภาคที่ ๔

พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว

ผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ ๔๔