พิธีเวียนเที่ยนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๗ ,๐๙๐๐ พล.ต. สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.๔๔ มอบหมายให้ พ.อ. นิพนธ์ อินใหม่ เสธ.มทบ.๔๔ เป็นประธานในพิธีการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้กับกำลังพล มทบ. ๔๔ เพื่อประกอบคุณงามความดีเป็นพุทธบูชาและการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดไป ณ วัดเขาปูน ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

#มณฑลทหารบกที่44

#ค่ายเขตอุดมศักดิ์