ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้า รับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ อ.เมืองระนอง จว.ร.น.

เมื่อวันที่ 03 เม.ย.67 ,1030 พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับ การตรวจเลือก และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อสร้างแนวทางของตนเองในการสมัครสอบ เข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพบกต่อไป