ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี ๒๕๖๔

มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี ๒๕๖๔กำหนดการทดสอบ ๑๕ , ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
การรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๔การเตรียมการของเข้ารับการทดสอบ
๑. หลักฐานใบสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
๒. ปากกา พร้อมน้ำดื่มระหว่างการทดสอบ
๓. ชุดกีฬาสำหรับการทดสอบแต่ละสถานี
๔. กางเกงว่ายน้ำสำหรับสถานีว่ายน้ำ
๕. งดใช้โทรศัพท์มือถือ
๖. หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (หากไม่มีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทดสอบ)สำหรับผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (หากไม่มีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ได้)