ศบภ.มทบ.44 โดย กองร้อยช่วยเหลือประชาชน

1. หน่วย : ศบภ.มทบ.44 โดย กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร้อย.มทบ44
2. ภารกิจ : จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
3. วัน/เดือน/ปี : 13พ.ย.63, 0800
4. สถานที่ : ต.ท่าหิน,ต.นาโพธิ์ลต.ด่านสวี,ต.ครน,ต.ทุ่งระยะ,ต.นาสัก,ต.สวี อ.สวี จว.ช.พ.
5. รายละเอียดการปฏิบัติ : พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ.44 ได้สั่งการให้กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร้อย.มทบ.44นำกำลังพล ยุธโธปกรณ์ และยานพาหนะ เข้าสำรวจ และช่วยเหลือประชาชน จากสถานการ์ณน้ำท่วมขัง หมู่1 - หมู่10 ต.ท่าหิน ,หมู่ 1 - หมู่ 8 นาโพธิ์, หมู่ 4และหมู่8 ต.ด่านสวี , หมู่2 หมู่3 และหมู่ 12 ต.ครน,หมู่ หมู่2 หมู่3 หมู่4 และหมู่ 11 ต.ทุ่งระยะ , หมู่ 1หมู่ 4 หมู่5 หมู่ 11 หมู่ 13 หมู่ 14 หมู่ 15 และ หมู่17 ต.นาสัก ,ต.สวี ทุกหมู่บ้าน
6.สถานการณ์ทั่วไป :นำ้ที่ท่วมขังเป็นน้ำที่รอการระบาย โดยเฉลี่ยที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชน สูงไม่เกิน 30 ซม.มีเพียง1หลังที่น้ำท่วมสูงประมาณ100 ซม.เนื่องจากอยู่ใกล้คลองระบายน้ำ โดยชุดช่วยเหลือได้เข้าช่วยทำการช่วยขนย้ายสิ่งของ และเข้าช่วยเหลือนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปส่ง ในส่วนของคลองระบายน้ำ ห้วยจรเข้ ริมถนนเอเชีย ชุดช้วยเหลือได้ทำการเครียวัชพืชที่ขวางทางน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนชุมชนวัดแหลมปอ ชุดช่วยเหลือ ร้อย.มทบ.44 ได้เข้าช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของของชาวบ้านขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมรอรับหากมีน้ำเข้าท่วม และได้เข้าช่วยขนย้ายอุปกรณ์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดแหลมปอขึ้นที่สูง
7.ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังคงปฎิบัติงานอยู่ในพื้นที่ อ.สวี โดยใช้ ที่ว่าการอ.สวีเป็นที่ตั้งชุดช่วยเหลือประชาชน ชั่วคราว