ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมการจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567

เมื่อ 22 มี.ค.67, 1700 พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ,ข้าราชการ ,ภาครัฐ ภาคเอกชน ,กำลัง มทบ.44 ,สมาชิก สม.ทบ. สาขา มทบ.44 และ ประชาชนชาวชุมพร ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมการจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ทั้งทางทะเล และบนบก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพร เพื่อสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความผูกพันระหว่างชาวชุมพรกับท้องทะเล รวมทั้งเพื่อรวมพลังของทุกภาคส่วนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ชาวจังหวัดชุมพร และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ช.พ. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จว.ช.พ.