ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ (โซนพื้นที่ศาสตร์พระราชา)

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67 เวลา 0900 พล.ต.สุรเทพ หนูเเก้ว ผบ.มทบ.44 มอบหมายให้ กกร.มทบ.44 พร้อมด้วย กำลังพล มทบ.44 ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ,ข้าราชการ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day ปรับปรุงพัฒนาบ้านปราชญ์ เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา" เพื่อให้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริมีความสะอาด เป็นระเบียบ เหมาะที่จะเป็นแหล่งที่จะเรียนรู้ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว

โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รอง ผวจ.ช.พ. เป็นประธานในกิจกรรม

ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาใน โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอมืองชุมพร จ.ชุมพร