เครือข่ายเยาวชน มทบ.44 ร่วมกิจกรรม ถวายกำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เครือข่ายเยาวชน มทบ.44 ร่วมกิจกรรม ถวายกำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67, 0730 เยาวชนจากโครงการ Youth Leaders Nextgen มทบ.44, มัคคุเทศก์น้อย มทบ.44, สมาชิกชมรมกตัญญูคลับ มทบ.44, นศท.มทบ.44 ร่วมกับ สม.ทบ. สาขา มทบ.44 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย และพี่น้องประชาชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติไทย

ต่อมา นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ช.พ. ได้นำกล่าวถวายกำลังใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จแล้วร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี แล้วเปล่งเสียงว่า "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง ก่อนจะร่วมกันเดินขบวนแสดงพลังความจงรักภักดี ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย โดยผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร