พิธี สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 11 เม.ย.67 เวลา 1000 พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 พร้อมด้วย คุณ โสธนา หนูแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.44 เป็นประธานในพิธี สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ด้วยในวันที่ 13 เม.ย. ของทุกปีตรงกับวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมี ฝสธ., ฝ่ายอำนวยการ , ผบ.หน่วยฯ , กำลังพลและครอบครัว และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.44 ร่วมพิธีเพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ มทบ.44 ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ช.พ.