กิจกรรมถวายความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 02 เม.ย.67 ,1100 พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44

เป็นประธานกิจกรรมถวายความจงรักภักดี โดยมี กำลังพลนายทหาร, นายสิบ และสมาชิกแม่บ้านฯ ของหน่วย กระทำพิธีถวายราชสักการะ, ถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง "เจ้าฟ้าของคนเดินดิน" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2567) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร