Articles


Showing 13-24 of 362 items.

Categories

Archive

1
@weare44family

เสริมสร้างการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 📚 มทบ.44 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆทหารกองประจำการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ และต่อยอดการศึกษา พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้น้องๆ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน #ค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพร #กองทัพบก #ชุมพร #bootcamp67 #น้องคนเล็ก #กองทัพภาคที่4 #ทหารบก #ภาษาอังกฤษ

♬ original sound - weare44family - weare44family