จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับ นายทหาร, นายสิบ, ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ

เมื่อ 5 เม.ย. 67 เวลา 0830 มทบ.44 จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับ นายทหาร, นายสิบ, ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ จำนวน 101 นาย เพื่อให้กำลังพลทุกนายเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพคุณลักษณะทางทหารต่างๆ ที่ต้องมีการฝึกทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยมี พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 ร่วมสังเกตการณ์ฝึก และให้คำเเนะนำในการปฏิบัติท่าที่ถูกต้องทั้งนี้ ผบ.มทบ.44 ได้เดินตรวจเเถวพบปะกำลังพล สอบถามความทุกข์สุข ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผบช. กับผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ลานรวมพล บก.มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จว.ช.พ.