จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน ในเเปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดหวาน ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร มทบ.44

เมื่อ 22 มี.ค.67, 1100 พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 เป็นประธาน กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน ในเเปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดหวาน โดยมี ฝ่ายอำนวยการ, คณะเเม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.44 เเละ กำลังพล นฝ.นศท.มทบ.44 ร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในโครงการ "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผลผู้คนรักกัน"

ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร