ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุมุงหลังคาเพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหารจุ ๑๒๐ คน หมายเลข ๕๗/๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุมุงหลังคาเพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนทหารจุ ๑๒๐ คน หมายเลข ๕๗/๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง