ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยึดตรึงในการดเนินการส่งรถยนต์ของทางราชการไปทำการซ่อมคืนสภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยึดตรึงในการดเนินการส่งรถยนต์ของทางราชการไปทำการซ่อมคืนสภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง