ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปักเครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และทำป้ายชื่อชุดฝึก สำหรับทหารกองประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างปักเครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และทำป้ายชื่อชุดฝึก สำหรับทหารกองประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง