ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) ของ มทบ.๔๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) ของ มทบ.๔๔

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)