ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแชมคลังเก็บ สป.๕ หมายเลข ๒๑๖/๔๗ ของ ป.๕ พัน.๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแชมคลังเก็บ สป.๕ หมายเลข ๒๑๖/๔๗ ของ ป.๕ พัน.๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง