ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยึดตรึงในการดำเนินการส่งรถยนต์ของทางราชการไปทำการซ่อมคืนสภาพ

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยึดตรึงในการดำเนินการส่งรถยนต์ของทางราชการไปทำการซ่อมคืนสภาพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง