ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง