ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงและเก้าอี้ รายการชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงและเก้าอี้ รายการชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง