ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนเพื่อใช้ในการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนเพื่อใช้ในการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง