ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม คลัง สป. ๒ - ๔ สาย ยย. หมายเลขอาคาร ๑๒๒/๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม คลัง สป. ๒ - ๔ สาย ยย. หมายเลขอาคาร ๑๒๒/๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง