ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ กองรักษาการณ์หมายเลขอาคาร ๙๒/๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ กองรักษาการณ์หมายเลขอาคาร ๙๒/๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง