ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องขยายเสียงและเก้าอี้ รายการขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องขยายเสียงและเก้าอี้ รายการขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง