เนื่องในโอาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
ข้าราชการและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ ๔๔

ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เนื่องในโอาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
ข้าราชการและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ ๔๔

ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ ๔๔