ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
ข้าราชการและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เข้าสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ ๔๔

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี พรชัย อินทนู
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
ข้าราชการและครอบครัว
มณฑลทหารบกที่ ๔๔

เข้าสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ ๔๔